Logo navazující na předchozí, k projektu univerzity v Plzni

Logo navazující na předchozí, k projektu univerzity v Plzni